CESS Maintenance

CESS Maintenance, heeft ruim 200 jaar ervaring in leeftijd. Dat betekent een groep van maintenance specialisten die elk hun eigen expertise hebben; Inkoop, management, engineering, veiligheid, besturing(automatisering) en cultuur.

Volgens de MTI-methode brengen we problemen in kaart, stellen na een kritische analyse de juiste prioriteiten en bouwen deze op een creatieve manier om tot oplossingen/resultaten. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars talenten inclusief een netwerk van bedrijven waarmee in het verleden goede resultaten zijn geboekt. U behoudt zelf de regie over uw veranderingen of het nu om tijd, kosten of inhoud gaat. De digitale wereld helpt ons hierbij, via MS Teams bespreken we de voortgang. Vele besprekingen kunnen digitaal gevoerd worden, efficiënt en effectief. 

Vaak weten we in onze organisatie wel waar winst is te behalen, alleen de tijd vinden om te starten met een concrete aanpak is vaak moeilijk. Dat hebben wij ook geleerd en er om deze reden hier onze aanpak op afgestemd. 

Meer weten? neem dan contact met ons op.